Åpningstider:

2022
 

 

Mandag: 12 - 21 / 22 kjk. 20

Tirsdag: 12 - 21 / 22 kjk. 20

Onsdag: 12 - 21 / 22 kjk. 20

Torsdag: 12 - 21 / 22 kjk. 20

Fredag: 12 - 21 / 22 kjk. 20

Lørdag: 12 - 21 / 22 kjk. 20

Søndag: 12 - 21 / 22 kjk. 20

åpningstider 

fra og med 1.juli 2022.  

Utvidede åpningstider ved arrangementer.